making muscle-farshid-nezakati-personal-trainer.jpg 

 

در خصوص عضه سازی با هر متخصص تمرینات وزنه که صحبت کنید به شما خواهد گفت که برای این هدف اصولی تغییرناپذیر وجود دارد. اول از همه باید کالری و پروتئین مصرفی را از منابع غذایی مرغوب افزایش دهید.


در حوزه تمرین لازم است قبل از هر عاملی به حفظ فرم درست اجرای حرکات توجه کنید و از حرکات چند مفصلی در برنامه ها استفاده بیشتری کنید. مقدار وزنه ها متوسط باشد و هفته ای 4 جلسه تمرین وزنه داشته باشید.
حلقه مفقوده رشد را میتوان استراحت معرفی کرد! خیلی ها نقش ریکاوری در رشد را نادیده میگیرند در حالی که بافت عضلانی خارج از باشگاه رشد میکند، درست زمانی که ریلکس میکنید و فرصت ریکاوری را فراهم میکنید بدن رشد میکند تا با فشارهای تمرینی مطابقت پیدا کند.


فرمول عضله ساری خیلی پیچیده نیست پس خودتان سختش نکنید. با همین چند نکته ساده و اساسی می توانید به مرور زمان حجم عضلانی بدن را افزایش دهید و از فواید آن لذت ببرید. عضله سازی بیشتر شبیه دوی ماراتن است نه دوهای سرعتی ، بنابراین زمان بدهید تا بدن سازگاری لازم را با تمرینات و رژیم غذایی بدست آورد.